HET LEREND NETWERK ‘LEREN EN WERKEN VOOR STATUSHOUDERS’

In de nieuwste nieuwsbrief van LEARN, het lerend netwerk van het project VIA van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wordt uitgebreid aandacht besteed aan een van onze duale trajecten.
Het netwerk was op visite bij ons en bij onze samenwerkingspartner The Colour Kitchen. Lees het artikel op pagina 5, 6 en 7 van de nieuwsbrief LEARN. #inburgerendoormeetedoen #teamqueridon #lerendnetwerk #via #minSZW

Reacties gesloten.