Privacyreglement

Wie heeft er toegang tot persoonsgegevens?
Medewerkers van Queridon hebben alleen toegang tot jouw persoonsgegevens als dit aansluit bij de opgedragen taken en werkzaamheden.

Queridon vindt jouw privacy belangrijk en gaat daarom zorgvuldig om met jouw gegevens.
Wij vinden het belangrijk dat je weet wat er met je gegevens gebeurt en welke gegevens wij bewaren.

Nieuwsbrief
Queridon heeft een adressenbestand voor de nieuwsbrief. Je hebt zelf de nieuwsbrief aangevraagd, of wij hebben toestemming gevraagd om deze nieuwsbrief te versturen. In dit bestand staat alleen je naam en je mailadres, we geven dit niet aan derden. Alleen wij en het platform waarmee wij de nieuwsbrief versturen (MailChimp) beschikken over dit mailadres.
Mocht je onverhoopt toch geen prijs meer stellen op de nieuwsbrief? Onderaan elke nieuwsbrief staat een link waarmee je je kan uitschrijven.

Cursisten
Wij gebruiken je gegevens om contact met je te kunnen opnemen, afspraken te maken of om betalingen te kunnen afhandelen. Ook melden we je aan bij DUO (inburgering) en geven we je gegevens door aan Panteia, die namens Blik op Werk een tevredenheidsonderzoek uitvoert. Wij hebben het Blik op Werk keurmerk en werken graag mee aan het verbeteren en onderhouden van de kwaliteit van onze taalschool. Cursisten krijgen bij het ondertekenen van hun contract uitleg over hun privacy. Verdere informatie over het privacyreglement van cursisten is hier te vinden.

Contacten
Wij gebruiken je gegevens voor contact, afspraken en onze (financiële) administratie. Wij zullen nooit -zonder je toestemming- gegevens doorgeven aan derden.

Hoe lang bewaart Queridon je gegevens?
Queridon bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als je je uitschrijft voor mijn nieuwsbrief, worden de persoonsgegevens meteen uit het systeem verwijderd. Cursistendossiers en administratieve gegevens worden bewaard volgens de wettelijke termijn.

Wie heeft er toegang tot persoonsgegevens?
Medewerkers van Queridon hebben alleen toegang tot jouw persoonsgegevens als dit aansluit bij de opgedragen taken en werkzaamheden.

Maakt Queridon gebruik van cookies?
Queridon gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Wij kunnen zien hoeveel mensen de website bezoeken en met welke zoektermen. We kunnen niet zien wie de website bezoekt.

Wat zijn je rechten?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Queridon.

Je gegevens zijn goed beveiligd
Queridon neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Vragen? Opmerkingen? 
We horen het graag!
Je kunt contact met ons opnemen via de gegevens die op deze website vermeld staan, of via het contactformulier.

Laatste update: 14-9-2023

Reacties gesloten.